Vervoort Juridisch Advies
Met recht de beste !!!

Law book Vervoort Juridisch Advies is sinds 1994 gevestigd in Best in het arrondissement Oost-Brabant (voorheen het arrondissement 's-Hertogenbosch).

Het kantoor voert een algemene rechtspraktijk. Specialisaties zijn:

Bestuursrecht, zoals ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, planschade en vergunningen, etc.

Privaatrecht, zoals algemeen verbintenissenrecht, arbeidsrecht (waaronder o.a. ontslagrecht en arbeidsongevallen), huurrecht, aansprakelijkheid, letselschade, bedrijfsadviezen, incasso's, etc.

Strafrechtelijke zaken worden in beginsel niet behandeld.

Er worden zaken behandeld voor particulieren, maar ook grote bedrijven en het MKB behoren tot de clientèle van het kantoor. Rechtsbijstandverzekeringen maken regelmatig gebruik van de diensten van het kantoor.

Toevoegingszaken worden niet aangenomen. Om te beoordelen of u voor toevoeging in aanmerking komt, kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen. Ook worden er geen zaken aangenomen op no-cure-no-pay-basis.

Doordat het een praktijk is met weinig overhead, zijn de tarieven lager dan die van de reguliere advocatenkantoren. Dit is met name interessant voor particulieren en het MKB!

Efficiënt werken en persoonlijk contact met de klanten zijn aldoor de succesformule gebleken. We trachten daarbij de zaken indien mogelijk in der minne te schikken ten einde u de tijd en de kosten van een gerechtelijke procedure te besparen. Maar mocht een schikking niet mogelijk of in het belang van de zaak zijn, dan wordt niet geaarzeld een procedure te starten.

Er wordt geen garantie op succes gegeven. De inspanningen zijn gericht op het best mogelijke resultaat.

Met recht de beste !!!