Vervoort Juridisch Advies
Met recht de beste !!!

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, of ambtenaar en overheid. Daarbij kunt u denken aan kwesties met betrekking tot het aangaan en beëindigen van een dienstbetrekking, loonvorderingen, concurrentie-bedingen, ontslag, etc.

Genoemde kwesties beïnvloeden vaak de sfeer op de werkplek of binnen uw bedrijf. Het tijdig geven van technische adviezen is daarom zeker zo belangrijk als het verlenen van rechtsbijstand indien het tot een gerechtelijke procedure komt.