Vervoort Juridisch Advies
Met recht de beste !!!

Incasso

Voor een groot aantal bedrijven met name het MKB behandelt ons kantoor de incasso's. Voor het incasseren van uw vordering hanteren wij een incassotarief. Dat tarief is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Uitgangspunt voor ons is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Indien nodig zullen we een gerechtelijke procedure starten. Vooraf bespreken wij de kosten. Bij eenvoudige zaken zal het gehanteerde incassotarief en een eventuele proceskostenveroordeling over het algemeen onze kosten dekken. Wij streven er naar de kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen en geen onnodige kosten te maken: mocht blijken dat een vordering ons inziens oninbaar is dan laten wij u dat weten.

Vakgebieden
Informatie
Voorbeeld 14-dagenbrief.

Geen extra aanmaning incassokosten.

Nieuw besluit buitengerechtelijke incassokosten.