Vervoort Juridisch Advies
Met recht de beste !!!

Huurrecht

Een specialisatie binnen het verbintenissenrecht vormt het huurrecht. Dit rechtsgebied omvat de rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. Ons kantoor behandelt zowel kwesties op het gebied van huur/verhuur van woonruimte als bedrijfsruimte. Onze dienstverlening bestaat niet uitsluitend uit het oplossen van geschillen, maar ook uit advisering vooraf. Daarmee kunnen immers veel geschillen voorkomen worden.