Vervoort Juridisch Advies
Met recht de beste !!!

Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over onderwerpen variërend van uitkeringen en vergunningen tot snelwegen en vervuilde grond. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordeningsrecht, bestemmingsplannen, planschade, milieurecht, bouwvergunningen, etc. In het bestuursrecht is ook geregeld wat een persoon of organisatie moet doen als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Dit onderdeel van het bestuursrecht heet het bestuursprocesrecht.

Ons kantoor heeft zeer veel ervaring met het bestuurs- en bestuursprocesrecht. Het kantoor adviseert regelmatig bij het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften.
Daarnaast heeft mr. Vervoort in het recente verleden veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar planschades. Planschade is de schade die een persoon of organisatie lijdt, doordat een bestemmingsplan wordt gewijzigd, of wanneer er vrijstelling van een bestemmingsplan wordt verleend.